Јавне набавке

Листа актуелних тендера ЈКП "Водовод" Чачак.

 
 

Ценовник

Ценовник за: издавање документације и утрошену воду и канализацију

 
 

Прикључење на мрежу

Овде можете погледати упуства за прикључење на мрежу

 
 

Прописи и документа

Овде погледајте правилнике о поступцима и другу документацију

 

БЕСПЛАТАН БРОЈ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

0800 333 032.

Детаљније

НОВОСТИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

 • 24.08.2016. год. - ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ -

  Контролом од стране радника ЈКП „Водовод“ Чачак утврђено је да је велики број корисника воде и канализације на територији града Чачка омогућио прикључење атмосферске воде на фекалну канализациону мрежу природним током или повезивањем, што у условима обилнијих и дуготрајних падавина ствара поступе у уличној фекалној канлизацији и доводи до изливања чиме се проузрокује велика штета појединим грађанима и привредним субјектима.

  Према одредбама члана 33. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачкa ( Сл. лист града Чачка бр. 13/2008 и бр. 9/2011) корисник канализације је обавезан да не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем.

  Понашање супротно овој забрани представља прекршај према члану 85. напред наведене Одлуке и за исто је предвиђена новчана казна.

  ЈКП '' Водовод '' Чачак позива потрошаче који су омогућили прикључење атмосферске воде на фекалну канализациону мрежу природним током или повезивањем ( нарочито прикључивањем атмосферских вода из олука у фекалну канализацију), да у року од 15 дана предузму мере ради спречавања продирања атмосферске воде у фекалну канализациону мрежу природним током или да раскину везу атмосферске воде са фекалном канализацијом.

  Уколико у остављеном року потрошачи не предузму потребне мере ЈКП '' Водовод '' Чачак ће заједно са Комуналном инспекцијом и Комуналном полицијом на територији града Чачка предузети потребне мере

  Read More
 • 1

Квалитет за


1

Брзи као


Традиција дуга


1
годину.

Ефикасност


1
%
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Основни подаци

 • Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Чачак"
 • Скраћено пословно име: ЈКП "Водовод" Чачак
 • Адреса седишта: Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8
 • Оснивач: град Чачак
 • Правна форма: јавно предузеће
Опширније

imageimage