Јавне Набавке 2016.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Наслов Датум креирања
09.11.2016. ЈН 130. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возог парка) 30 новембар 2016
18.11.2016. ЈН 127. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка аква-стоп масе) 29 новембар 2016
29.11.2016. ЈН 136. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава) 29 новембар 2016
19.10.2016. ЈН 124. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возог парка) 25 новембар 2016
27.10.2016. ЈН 125. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возог парка) 25 новембар 2016
05.09.2016. ЈН 100. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 17 новембар 2016
10.10.2016. ЈН 117. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 17 новембар 2016
17.11.2016.-ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 17 новембар 2016
10.10.2016. ЈН 115. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 14 новембар 2016
10.10.2016. ЈН 116. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка моторног уља) 14 новембар 2016