Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Up

Остала документа

Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2021 годину.
Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2021 годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2020-30.09.2020 године.
Извештај о пословању предузећа за 2019-у годину
Одлука о расподели добити ЈКП "Водовод" Чачак. 27.08.2020.год
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2020-30.06.2020 године.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2020-31.03.2020 године.
Правилник о коришћењу службених моторних возила у ЈКП "Водовод" Чачак
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП "Водовод" Чачак
Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације ЈКП "Водовод" Чачак
Правилник о благајничком пословању ЈКП "Водовод" Чачак
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2019-31.12.2019 године.
Одлука о организовању рада у ЈКП " Водовод" Чачак за време трајања ванредног стања
03.03.2020.год. Обавештење
Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020 годину.
Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2020 годину.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2019-30.09.2019 године
Ценовник за утрошену воду и канализацију
Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019.годину.
Ценовник водомера са применом од 01.09.2019.год
 
 
Powered by Phoca Download