Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Up

Остала документа

Одлука о организовању рада у ЈКП " Водовод" Чачак за време трајања ванредног стања
03.03.2020.год. Обавештење
Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2020 годину.
Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2020 годину.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2019-30.09.2019 године
Ценовник за утрошену воду и канализацију
Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019.годину.
Ценовник водомера са применом од 01.09.2019.год
Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2019-30.06.2019 године.
Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2019-31.03.2019 године.
Правилник о пословној тајни
Извештај о пословању предузећа за 2018-у годину
Одлука о расподели добити ЈКП "Водовод" Чачак. 10.05.2019.год
Измене и допуне плана набавки за 2019 годину 23.05.2019 год.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП » ВОДОВОД« ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ
Измене и допуне плана набавки за 2019 годину 04.01.2019 год.
Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01-31.12.2018.године.
Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019 годину.
П Р А В И Л Н И К о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Водовод“ Чачак
Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01-30.09.2018.године.
 
 
Powered by Phoca Download