Јавне Набавке 2018.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Јавне набавке 2019.

Наслов
13.12.2019. ЈН 117. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
05.12.2019. ЈН 114. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
10.12.2019. ЈН 116. Поступак јавне набавке мале вредности (природно-прљави шљунак)
20.11.2019. ЈН 109. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка електричне енергије)
04.12.2019. ЈН 113. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.11.2019. ЈН 107. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
19.11.2019. ЈН 108. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
19.11.2019. ЈН 111. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
15.11.2019. ЈН 106. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.11.2019. ЈН 110. Поступак јавне набавке мале вредности (радови на изворишту Пријевор)
Одлука о измени плана набавке за 2019 годину
08.11.2019. ЈН 101. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
08.11.2019. ЈН 102. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
08.11.2019. ЈН 103. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
08.11.2019. ЈН 104. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
23.10.2019. ЈН 097. Поступак јавне набавке мале вредности (реконстукција фекалне црпне станице у Парменцу)
29.10.2019. ЈН 098. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
30.10.2019. ЈН 099. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка ребрасте арматуре)
14.10.2019. ЈН 094. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
15.10.2019. ЈН 095. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
09.10.2019. ЈН 093. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка врата у служби за санитарну контролу)
30.09.2019. ЈН 091. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка комбинованих водомера)
18.09.2019. ЈН 088. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.09.2019. ЈН 086. Поступак јавне набавке мале вредности (кречење просторија управне зграде)
04.09.2019. ЈН 079. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
16.09.2019. ЈН 084. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка цемента)
22.08.2019. год. ЈН 73 Поступак јавне набавке мале вредности ( доградња погонске хале)
04.09.2019. ЈН 080. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
27.08.2019. ЈН 076. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка хоризонталне пумпе за пијаћу воду)
06.09.2019. ЈН 083. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
06.09.2019. ЈН 081. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за водомере)
22.08.2019. год. ЈН 74. Поступак јавне набавке мале вредности (лична заштитна средства)
28.08.2019. ЈН 077. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
22.08.2019. год. ЈН 75. Јавна набавка мале вредности (лична заштитна средства)
07.08.2019. год. ЈН 68. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за возни парк)
09.08.2019. ЈН 067. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка гума у платну)
12.08.2019. год. ЈН 69. Поступак јавне набавке мале вредности (комбиновани водомери)
12.08.2019. год. ЈН 70. Поступак јавне набавке мале вредности (бетонски блокови)
30.07.2019. ЈН 062. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
01.08.2019. ЈН 064. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.08.2019.ГОД. - Одлука о изменама и допунама Плана набавки за 2019. годину
29.07.2019. ЈН 063. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка и песка)
18.07.2019. ЈН 059. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.07.2019. ЈН 061. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка комбинованих водомера)
28.05.2019. ЈН 041. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка спектрофотометра UV/VIS)
27.06.2019. ЈН 052. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
09.07.2019. ЈН 058. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
10.07.2019. ЈН 060. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.07.2019. ЈН 057. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
24.06.2019. ЈН 051. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
01.07.2019. ЈН 054. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
04.07.2019. ЈН 056. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.04.2016.ЈН 040. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за теретни програм)
22.05.2019. ЈН 040. Поступак јавне набавке (набавка горива –еуро дизел,бензин БМБ, ТНГ на точећим местима добављача)
28.06.2019. ЈН 053. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
03.06.2019. ЈН 044. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
07.06.2019. ЈН 046. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.05.2019. ЈН 043. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.05.2019. ЈН 042. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
06.06.2019. ЈН 047. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.06.2019. ЈН 049. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
21.05.2019. ЈН 038. Поступак јавне набавке мале вредности ( услуга контроле и сервисирања система даљинског надзора и управљања по свим дистрибутивним правцима водоводне и канализационе мреже)
16.05.2019. ЈН 037. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
08.04.2019. ЈН 28 - Поступак јавне набавке добара (набавка горива за "еуро 5" моторе)
Измене и допуне плана набавки за 2019 годину 23.05.2019 год.
08.05.2019. ЈН 036. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
Одлука о измени плана набавке за 2019 годину 20.05.2019 год.
19.04.2019. ЈН 033. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
13.03.2019. ЈН 020. Јавна набавка добара (Замена доставних возила типа " застава ривал " за доставна возила типа " ивеко " ( по систему замене старо за ново ))
07.04.2019. ЈН 027. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка цемента)
09.04.2019. ЈН 31 - Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за возни парк)
10.04.2019. ЈН 32 - Поступак јавне набавке мале вредности ( резервни делови за возни парк)
18.03.2019. ЈН 023. Јавна набавка добара (Хардвер према спецификацији)
09.04.2019. ЈН 30 - Поступак јавне набавке канализационог материјала
18.03.2019. ЈН 022. Поступак јавне набавке добара (Дигитални црно-бели фотокопир апарат, штампач и колор скенер)
19.03.2019. ЈН 024. Јавна набавка радова (доградња постојећег таванског простора са комплетним опремањем)
20.03.2019. ЈН 025. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
22.02.2019. ЈН 012. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка арматурне мреже)
22.03.2019. ЈН 026. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
15.03.2019. ЈН 021. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
06.03.2019. ЈН 019. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
22.02.2019. ЈН 013. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.01.2019. ЈН 018. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно прљавог шљунка и песка)
28.02.2019. ЈН 015. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка комбинованих водомера)
28.02.2019. ЈН 016. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка приколице за транспорт мини багера-носивости 4,5-5 тоне)
28.02.2019. ЈН 017. Поступак јавне набавке мале вредности (послови ручног ископа рова и други земљани радови на градилиштима ЈКП "Водовод" Чачак за период до краја 2019 године)
14.02.2019. ЈН 008. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
22.02.2019. ЈН 010. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
22.02.2019. ЈН 011. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
22.02.2019. ЈН 014. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка бетонских блокова и армирано-бетонских прстенова)
14.02.2019. ЈН 009. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
Одлука о измени плана набавке за 2019 годину
Измене и допуне плана набавки за 2019 годину 04.01.2019 год
16.01.2019. ЈН 002. Поступак јавне набавке мале вредности (извођење радова на враћању раскопаних јавних површина за 2019-2020 годину)
21.01.2019. ЈН 003. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.02.2019. ЈН 005. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.01.2019. ЈН 001. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
25.01.2019. ЈН 004. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.02.2019. ЈН 006. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
Одлука о доношењу плана набавки за 2019 годину.
План јавних набавки за 2019 годину.
План јавних набавки за 2019 годину

Јавне набавке 2018.