Прикључење на мрежуЈКП "Водовод Чачак"

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

  1. Копија плана плаца са листом непокретности;
  2. Купопродајни уговор или наследно решење (ако копија плана плаца не гласи на власника);
  3. Потврда да је објекат изграђен пре доношења Закона о легализацији (уписано у листу непокретности), или грађевинска дозвола - пројекат за изградњу објекта или решење о озакоњењу објекта;
  4. Потврда Месне Заједнице за воду и канализацију ако прикључак треба изградити на водоводној или канализационој мрежи у чијој изградњи је учествовала Месна Заједница сопственим средствима;
  5. Јединствени матични број грађана.
(тел. 032/303-608)