БИОГРАФИЈЕЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Марковић Милош дипл. инг. грађ- члан надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак

Марковић Милош дипл. инг. грађ. рођен 25.11.1961. године у Вранићима. Грађевински факултет завршио у Београду, одсек конструкције, смер бетонске конструкције. Од 1966-2005 године радио је у "Велимировић Инжењеринг" ДОО Чачак на радном месту техничког директора. Од 28.06.2005 године запослен је у ЈКП "Водовод" Чачак где и сада ради на пословима заменика шефа службе за изградњу и одржавање. Има лиценцу одговорног пројектанта (310) и одговорног извођача радова (410). Познаје рад на рачунару (Word, Exel i Autocad).