ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

У улици "Чачански Партизански одред" је дошло до пуцања водоводне цеви. Квар ће бити саниран у току преподневних часова. Могуће је краткотрајно нестајање воде у улицама око Меркатора до поправке квара. У улици Милутина Вујовића код броја 36, је дошло до пуцања водовне цеви. У улици Милице Павловић код броја 7 и на углу улица Симе Сараге и Кључке је такође дошло допуцања водоводних цеви. Кварови ће бити санирани у току дана. Тиме и снабдевање водом у поменутим улицама нормализовано.
У осталим деловима нашегводосистема снабдевање водм је редовно.