ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Због изузетно високих температура , знатно је повећана потрошња воде, јер се вода за пиће у великој мери користи ненаменски (заливање, прање кола и сл), С тим у вези се моле потрошачи да наменски и рационално користе воду, како не би дошло до поремећаја у снабдевању водом и хаварија на мрежи