ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

ЈКП ''Водовод'' Чачак моли потрошаче да измире своје обавезе за утрошену воду и употребу канализације.

 

Уколико потрошачи не измире своје обавезе ЈКП ''Водовод'' Чачак ће у складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу наплату својих потраживања остварити преко извршитеља.

 

Трошкови поступка који настану пред јавним извршитељем су веома високи и обрачунавају се и плаћају према прописаној Јавноизвршитељској тарифи.Потрошачима који уредно измирују своје обавезе ЈКП ''Водовод'' Чачак се захваљује.