ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Од извођачких радова,
наставаљају се радови у Доњој  Трепчи  на прикључењу нових потрошача,

У Балканској замена водоводних прикључака, са могућношћу краткотрајног нестанка воде на локацији замене прикључка.
 
 у Кључкој улици се ради на изградњи два крака водоводне мреже.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.