Јутрашњи кварови на водоводној мрежи,
Живанића пут код моста на Чемерници,
У Милићевцима у близини Азила за псе.
Кварови ће бити санирани у току дана. Могуће је краткотрајно затварање воде у улици док трају радови на поправци.

По завршеним радовима,  може доћи до појаве мутноће у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.