ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

у Кључкој улици код броја 83 је дошло до квара на водоводној мрежи (затворена вода),

Квар ће бити саниран у току  преподневних часова. Могуће је краткотрајно редуковање у снабдевању водом у улици док трају радови на поправци.

По завршеним радовима,  може доћи до појаве мутноће у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.