Јавне Набавке 2020.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Наслов Аутор Погодака
02.04.2020. ЈН 035. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1513
12.03.2020. ЈН 031. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1253
10.03.2020. ЈН 032. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1353
02.03.2020. ЈН 028. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка фреквентних регулатора) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1571
19.03.2020. ЈН 030. Поступак јавне набавке мале вредности (преносни ултразвучни мерач протока и ултразвучни мерач дебљине зида цевовода) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1285
12.02.2020. ЈН 024. Поступак јавне набавке мале вредности (Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа као и израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1361
18.02.2020. ЈН 025. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1307
26.02.2020. ЈН 026. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1392
02.03.2020. ЈН 027. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1290
02.03.2020. ЈН 029. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк) Аутор Н. ЈКП "Водовод" Чачак Погодака: 1299