Јавне Набавке 2016.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Наслов Датум креирања
18.10.2016. ЈН 88. Поступак јавне набавке мале вредности (водоводни и канализациони материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже) 09 фебруар 2017
02.12.2016. ЈН 139. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка електричне енергије) 24 јануар 2017
17.01.2017. ЈН 148. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског рекламног материјала) 28 децембар 2016
28.12.2016. ЈН 147. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за возни парк) 28 децембар 2016
08.12.2016. ЈН 144. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 21 децембар 2016
05.12.2016. ЈН 140. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка антифриза) 19 децембар 2016
06.12.2016. ЈН 141. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 19 децембар 2016
06.12.2016. ЈН 142. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 19 децембар 2016
01.12.2016. ЈН 137. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка) 16 децембар 2016
07.12.2016. ЈН 143. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала) 16 децембар 2016