Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Up

Остала документа

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2022-31.12.2022 године.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2023-31.03.2023 године.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2022-31.12.2022 године.
Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2023 годину.
Одлука о давању сагласности на цену воде и употребу канализације
Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2023 годину.
Образац понуде за куповину
Продаја непосредном погодбом
План за остваривање и унапређење родне равноправности за период од 01.01 до 31.12.2023 год
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023 гoдину
Продаја непосредном погодбом
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023 годину
План за остваривање и унапређење родне равноправности за период од 01.01 до 31.12.2023 год
Ценовник за утрошену воду и канализацију од 01.01.2023 год
Правилник о решавању рекламација у ЈКП "Водовод" Чачак
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.2022-30.09.2022 године.
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Листа категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
Стратешки план интерне ревизије за период 2022-2024. године
 
 
Powered by Phoca Download