Прикључење на мрежуЈКП "Водовод Чачак"

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

 1. копија плана плаца;
 2. купопродајни уговор (ако копија плана плаца не гласи на власника);
 3. потврда о почетку градње;
 4. решење о одобрењу за изградњу;
 5. потврда да је објекат у процесу легализације;
 6. потврда Месне Заједнице за воду и канализацију;
 7. сагласност за раздвајање (корисника постојоћег прикључка);
 8. јединствени матични број грађана.
(тел. 303-608)

Потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

 1. копија плана плаца;
 2. купопродајни уговор (ако копија плана плаца не гласи на власника);
 3. потврда о почетку градње;
 4. решење о одобрењу за изградњу;
 5. потврда да је објекат у процесу легализације;
 6. потврда Месне Заједнице за воду и канализацију;
 7. cагласност за раздвајање (корисника постојоћег прикључка);
 8. јединствени матични број грађана.
(тел. 303-608)

Потребна документа за прикључак на водоводну и канализациону мрежу

 1. копија плана плаца;
 2. купопродајни уговор (ако копија плана плаца не гласи на власника);
 3. потврда о почетку градње;
 4. решење о одобрењу за изградњу;
 5. потврда да је објекат у процесу легализације;
 6. потврда Месне Заједнице за воду и канализацију;
 7. сагласност за раздвајање (корисника постојоћег прикључка)
 8. јединствени матични број грађана.
(тел. 303-608)