Менаџмент ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

image Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

Директор предузећа pantoviczoran@vodovodca.rs
дипл. инг. грађ.
image Божидар Гавриловић

Божидар Гавриловић

Директор сектора за техничке послове gavrilovicbozidar@vodovodca.rs
дипл. инг. грађ.
image Томислав Капларевић

Томислав Капларевић

Директор сектора за правне и опште послове
kaplarevictomislav@vodovodca.rs
дипл. прав.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009