Менаџмент ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

image Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

дипл. инг. грађ.
Директор предузећа
image Божидар Гавриловић

Божидар Гавриловић

дипл. инг. грађ.
Директор сектора за техничке послове
image Томислав Капларевић

Томислав Капларевић

дипл. прав.
Директор сектора за правне и опште послове

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009