Менаџмент ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

image Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

Директор предузећа pantoviczoran@vodovodca.rs
дипл. инг. грађ.
image Божидар Гавриловић

Божидар Гавриловић

Директор сектора за техничке послове gavrilovicbozidar@vodovodca.rs
дипл. инг. грађ.
image Томислав Капларевић

Томислав Капларевић

Директор сектора за правне и опште послове
kaplarevictomislav@vodovodca.rs
дипл. прав.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Стручна спрема  Број систематизованих радних места према нивоу кфалификација​ Укупан број запослених на одређено време према нивоу кфалификација Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација Број радно ангажованих лица према  основу ангажовања (рад ван радног односа) Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос  престао по било ком основу  у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време  и одређено време у својству приправника у претходној календарској години Укупан број новозапослених  на  неодређено време и одређено време у својству приправника  у  оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Укупан број новозапослених  на  неодређено време и одређено време у својству приправника  изнад  тог  процента у текућој календарској години
 Висока  31 0 16  1 3 1 1 0
 Виша  13  0  18  0  0  0  1  0
 ВКВ 17  31 
 Средња 28  55 
 КВ 15  18 
 ПК 13 
 НК
Укупно 116  11  154  14