ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Дана 16.12.2021.г. око 13.00 часова при извођењу радова на изградњи аутопута Прељина — Пожега, деоница Прељина — Паковраће, поново је покидан главни напојни цевовод пречника 315 мм на месту укрштања овог цевовода и трасе аутопута.

Након сагледавања обима хаварије са извођачем радова на аутопуту, закључено је да би санација покиданоr цевовода подразумевала рушење конструкциlе новог аутопута на месту укрштања аутопута и цевовода, па је одлучено да се одмах активира нови напојни цевовод који је завршен почетком новембра 2021.г. Активирање новог напојног цевовода врши извођач радова на изградњи аутопута.

ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ПОТРОШАЧЕ У МЗ ТРБУШАНИ И МЗ МИОКОВЦИ ДА ОД 19.12.2021.Г. ВОДУ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА МОГУ КОРИСТИТИ ИСКЊУЧИВО КАО ТЕХНИЧКУ ВОДУ.

Воду за пиће ЈКП " Водовод " Чачак ћe обезбедити путем мобилних цистерни.

На овим подсистемима водоснабдевања вода ћe бити проглашена за пиће и комплетну употребу након спроведених анализа од стране Завода за Јавно Здравље Чачак у складу са законом.

ЈКП " Водовод " Чачак ће путем медија достављати накнадна обавештења за потрошаче у МЗ Трбушани и МЗ Миоковци