У Прељини "Пут према гробљу" и у Кулиновцима у улици Милана Јовановића, дошло је до кварова на водоводној мрежи, који ће бити санирани у току преподневних часова. Могуће је краткотрајно редуковање у снабдевању водом у поменутим улицама док трају радови, а по завршетку радова може се појавити мутна вода у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде. У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.