Јавне Набавке 2020.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Јавне набавке 2020.

Наслов
29.01.2020. ЈН 016. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 017. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 006. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 014. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
10.02.2020. ЈН 023. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 013. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.01.2020. ЈН 015. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 004. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 005. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 009. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 010. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 011. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 003. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 008. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
17.01.2020. ЈН 002. Поступак јавне набавке мале вредности (физичка и противпожарна заштита у објектима)
03.02.2020. ЈН 022. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.01.2020. ЈН 018. Јавна набавка радова (Извођење радова на враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање за 2020-2021 годину)
31.01.2020. ЈН 019. Поступак јавне набавке мале вредности (послови ручног ископа рова и други земљани радови на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
31.01.2020. ЈН 020. Поступак јавне набавке мале вредности (послови машинског ископа рова „ ланац „ на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
31.01.2020. ЈН 021. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
16.01.2020. ЈН 001. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка и одржавање нових софтверских лиценци)
20.01.2020. ЈН 012. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
20.01.2020. ЈН 007. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)

Јавне набавке 2019.