Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Основни подаци

  • Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод Чачак“
  • Скраћено пословно име: ЈКП „Водовод“ Чачак
  • Адреса седишта: Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8    
  • Оснивач: град Чачак
  • Правна форма: јавно предузеће
  • Радно време дирекције и благајне предузећа у улици Краља Петра I бр. 8 је сваког радног дана од 7- 15 часова
  • Радно време благајне на обједињеној наплати која се налази на углу ул. Господар Јованове бр 24 и улице Филипа Филиповића је радним даном од 15-18 часова, као и суботом од 8-14 часова

Корисни линкови