Контрола квалитета воде у чачанском водоводу

Инсталације Лабораторија

У неким градовима у Србији су се појавила лица која оспоравају квалитет воде за пиће, припремају и освајају тржишта за пласирање кућних апарата за филтрацију воде по изузетно високим ценама. При томе се врше презентације у којима се не бирају средства за постизање овог циља, већ се врши обмана грађана који нису у санитарно хигијенској струци. Наиме, предтавници фирму које се баве овим послом, намерно у воду убацују непознате метале и помоћу трикова са електродама (које једино могу препознати хемичари и технолози – па се из тих разлога води рачуна да се пред њима не врше ови „огледи“), постижу застрашујуће визуелне ефекте – обојење и замућење воде.

С тим у вези обавештавају се потрошачи ЈКП „Водовод“ Чачак да је према оцени стручних тимова чачанског Завода за јавно здравље и чачанског „Водовода“ вода из градског водовода санитарно-хигијенски исправна.

Квалитет воде задовољава све услове домаћег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, а овај је у складу са светским нормама за квалитет воде.

Према томе, нема здравственог, технолошког нити економског оправдања за додатно филтрирање исправне воде за пиће.

Контрола воде за пиће се свакодневно (динамиком коју је закон прописао и шире) обавља лабораторија Завода за јавно здравље и ЈКП „Водовод“ у Чачку.

Узнемиравање јавности да годинама пије неисправну воду за пиће, ради остваривања великог профита је најблаже речено недопустиво и против истих ће у складу са Законом бити предузете одговарајуће мере.