Обавештење за потрошаче

Обавештења

ЈКП „Водовод“ Чачак моли потрошаче да измире своје обавезе за утрошену воду и употребу канализације.

Уколико потрошачи не измире своје обавезе ЈКП „Водовод“ Чачак ће у складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу наплату своји потраживања остварити преко Јавих извршитеља, а предлози за извршење ће бити поднети током наредног периода.

Трошкови поступка који настану пред Јавним извршитељем су веома високи и обрачунавају се и плаћају према прописаној Јавноизвршитељској тарифи.

Потрошачима који уредно измирују своје обавезе ЈКП „Водовод“ Чачак се захваљује.