Подаци о запосленима

Подаци о запосленима и ангажованим лицима у  ЈКП „Водовод“ Чачак на дан 16.04.2024.г.

Стручна спремаБрој систематизованих радних места према нивоу кфалификацијаУкупан број запослених на одређено време према нивоу квалификацијаУкупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификацијаБрој радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа)Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској годиниУкупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској годиниУкупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској годиниУкупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години
Висока3102011200
Виша1321520000
ВКВ1703201110
Средња2855164220
КВ1531910010
ПК721600300
НК52301000
Укупно11614156107840