Ценовник

Ценовник Одлука о давању сагласности на цену воде и употрбу канализације Ценовник за утрошену воду и канализацију од 01.01.2024. године Ценовник материјала за хаварија – 18.04.2022. Ценовник услуга – 12.09.2023. Цене услуга одржавања фонтана и јавних чесми у граду за 2017. годину

Опширније