Програм пословања за 2024.

Предузеће је основано 26.05.1955. г.одине под називом Установа за комуналну делатност „Морава“. Од 1956.г. послује под називом Комунално привредно предузеће „Морава“, а од 12.01.1964. године добија назив Комунално предузеће за водовод и канализацију и путеве „Морава“. Од 28.02.1971. године добија назив Комунално предузеће за производњу, експлатацију и дистрибуцију воде „Водовод“, а од 01.01.1974. године до 31.12.1976. године послује под називом Организација удруженог рада за водовод и канализацију „Водовод“ у саставу Удружене комуналне привреде Чачак.

Опширније