Где се уливају атмосферске воде?

Према одредбама члана 33.Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, крисник канализације обавезан је да не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем.