Где треба прописно градити водомерни и канализациони ревизиони шахт?

Водоводни и канализациони ревизиони шахт се гради два метра од регулционе линије плаца, на месту где уцрта наша стручна служба за развиј по издавању решења за прикључак. Детаљније на тел:303-608.