Да ли може неко сам да прикључи водомер?

Према одредбама члана 10. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво давалац услуга у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате за прикључак од стране корисника. Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода или канализације и на прикључцима до места које одржава давалац услуге.
Према одредбама члана 24.наведене Одлуке по извршеној монтажи водомера на водоводном прикључку давалац услуга обезбеђује његов положај пломбирањем.