Да ли се вода може плаћати на рате?

Дуг за правна и физичка лица, може се регулисати тако што се закључи споразум о измирењу дуга на две до дванаест рата. На број рата uтиче и чињеница дали је корисник раније плаћао на рате и дали је поштовао споразум. Детаљнија обавештења на тел: 303-604.