Како се врши пренос власништва?

Према одредбама члана 55. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуге ће евидентирати новог власника као потрошача, само на основу пуноважног доказа о праву својине на стану односно индивидуалној стамбеној згради.
Промена закупца на становима у друштвеној својини врши се на основу уговора.