Колика је цена воде за домаћинство?

Цена утрошене воде је 45,08.дин за кубни метар.

Цена утрошене канализације је 15,67дин. За кубни метар утрошене воде.