Ко одржава надземне и подземне хидранте?

На јавним површинама надземне и подземне хидрантеодржава наша стручна служба за одржавање и изградњу. Није дозвољено затрпавање и уништавање хидраната.