Ко одржава водоводну и канализациону мрежу?

Према одредбама члана 17. Олуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка ( Сл.лист града Чачка бр. 13/2008 и бр. 9/2011), одржавање водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и канализационе мреже до првог ревизионог шахта, врши давалац услуга.