Ко одржава и контролише исправност водомера?

Према одредбама члана 27. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуга је дужан да контролише исправност водомера у складу са законским прописима и важећим одлукама, а ако то захтева корисник услуга као ванредну контролу, дужан је да је изврши у року од 10 дана по подношењу захтева. Трошкове ванредне контроле водомера сноси корисник услуга уколико се утврди да је водомер исправан. Уколико се утврди да је уређај неисправан, контрола је бесплатна, а корисник има право на делимично ослобађање од обавеза плаћања дуга за воду по одлуци Комисије даваоца услуге.