Ко одржава унутрашње инсталације водоводне и канализационе мреже?

Према одредбама члана 4. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, унутрашњу водоводну мрежу чине водоводни шахт, водоводне инсталације и објекти иза водомера и унутрашњу водоводну мрежу одржава корисник.
Према одредбама члана 5. наведене Одлуке под унутрашњом канализациојом подразумева се ревизиони шахт и канализациона мрежа са санитарним уређајима и објектима у ревизионом шахту и иза првог ревизионог шахта, а унутрашњу канализациону мрежу одржава корисник.