Шта не сме да се баца у канализацију?

Према одредбама члана 34. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка ради заштите канализације отпадних вода од механичког оштећења и ради обезбеђења предвиђеног хидрауличког режима тока отпадних вода забрањено је у канализацију упуштати:

  • отпадне воде које имају темпаратуру већу од 35º Ц,
  • отпадне воде чија је садржина таложљивих суспендованих материја већа   од 500 мг/л;
  • отпадне воде у којима је садржан чврст материјал у количини већој од 0,1%;
  • отпадне воде које садрже у себи чврсте материје као што су: пепео, песак, земља, камен, слама, отпаци метала, дрвета и пластике, стакло, крпе, перје, длаке, кости, гипс, цемент, остаци хемикалија, боја и лакова, катран и сл.,
  • отпадне воде које у себи садрже проузроковаче заразних и паразитских болести;
  • отпадне воде у чијој садржини има материја које својим абразивним дејством оштећују зидове канала;
  • отпадне воде које у себи садрже запаљиве и експлозивне материје;
  • отпадне воде са одређеним хемијским супстанцама веће концентрације
  • отпадне воде које у себи садрже радиоактивне материје
  • отпадне воде у чијој садржини има материја које образују наслаге на зидовима канала и повећавају трошкове експолатације канализације.