Шта се догађа у случају рестрикција и поремећаја у водоснадбевања услед елементрних непогода и суша?

Према одредма члана 71. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, у случају опште несташице воде, давалац услуге је дужан да благовремено извести Градско веће града Чачка о потреби увођења смањења потрошње воде – рестрикције на потрошњу воде и предложи мере за њено спровођење.

Меру рестрикције потрошње воде уводи Градско веће града Чачка, одређујући начин рестрикције.

Давалац услуга дужан је да врши контролу примене мера предвиђених рестрикцијом.

Рестрикцијом се може:

  1. забранити коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила;
  2. ускраћивање давања воде, затварањем воде у појединим деловима града и у одређено време;
  3. ускраћивање давања воде појединим корисницима у одређено време;
  4. смањити ниво потрошње воде који се сматра рационалним према одредма Одлуке о јавном водоводсу и канализацији града Чачка.