Шта се ради у случају када дође до хаварије и пуцања цеви на кућним инсталацијама и при томе истекне већа количина воде?

Према одредбама члана 54. Одлуке о јавном водоводу и канализацији града Чачка, давалац услуга може делимично ослободити корисника плаћања за утрошак воде и употребу канализације у случајевима:

  • губитка воде услед квара на вези иза водомера;
  • због квара на самом водомеру;
  • због прскања стакла на водомеру услед мраза у прописано изграђеним шахтама;
  • у случају квара на водоводним инсталацијама које корисник није могао да уочи, за које је сазнао тек по саопштењу контролног органа или пријема рачуна за плаћање.

Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из претходног става, доноси Комисија даваоца услуга, на захтев корисника, а одлука   комисије је коначна.